Venskabsbyen Salacgrīva


  Freundeskreis Salacgrīva-Handewitt e. V.
  Bernd Rehmke (Vorsitzender)
  Erlengrund 5
  24976 Handewitt
  Telefon: 04630 1211
  E-Mail:

  Siden 1990 opretholder det forhenværende Hanved amt og kommunerne Jaruplund og Veding venskablige forbindelser med byen Salacgriva i Letland. 

  Den 09. juni 2004 underskrev borgmestrene Dagnis Straubergs (Salacgriva/Letland), Horst Andresen (Hanved), Bernd Rehmke (Jaruplund-Veding) og  amtsforvaltningens formand Arthur Christiansen en venskabsaftale.

  Denne venskabsaftale blev selvfølgelig opretholdt efter kommunesamlægningen af Hanved- og Jaruplund-Veding kommune og opløsningen af Hanveds amtsforvaltning den 1. marts 2008. 

  Hertil en artikel fra "Flensburger Tageblatt" af den 10. juni 2004:

  Endelig bryllup efter 14 års forlovelse


  I går underskrev Hanved amt og kommune og Jaruplund-Veding kommune en vendskabsaftale med den lettiske by Salacgriva. I forevejen har der været en venskabelig kontakt i mere end 14 år, som var blevet forceret af foreningen "Freundeskreis Salacgrīva".

  "Jeg er stolt og lykkelig over, at jeg har måttet være vidne til at underskrifterne blev sat under denne venskabsaftale, sagde landdagspræsidenten Heinz-Werner Arens i sin tale. Kørt før havde borgmesteren fra den lettiske by Salacgriva, Hanved amtsforvaltnings formand Arthur Christiansen og borgmestrene fra Hanved kommune og Jaruplund kommune, Horst Andresen og Bernd Rehmke sat deres underskrifter på dokumentet om en venskabsaftale.  "For at synliggøre det: Mens den 14 årige forlovelse har stået på", fortsatte Arens," havde parterne nok tid til lære sig rigtig godt at kende. Nu har de officielt aflegt en ed på troskab." 

  Bernd Rehmke mindedes den venskabelige forbindelses begyndelse med den 6000 indbyggere store lettiske by. "For 14 år siden opfordrede vores præst til at donere noget til fordel for denne by, som var hårdt ramt af en meget kold vinter. I begyndelsen af 1991blev første hjælpetransport sendt afsted." 1992 blev foreningen "Freundeskreis Salacgrīva" grundlagt. "Igennem den, er der etableret mange venskaber", berettede bestyrelsesmedlem Dagmar Rühmer. " "Nu er det vigtigt, at erhvervslivet også bliver inddraget." Der kom derfor en delegation på 50 mennesker sammen med borgmester Dagnis Straubergs til Slesvig-Holsten. Gæsterne fra Letland, sammen med dem 20 unge folkedansere, vil besøge erhversvirksomheder, skoler og sociale institutioner i Hanved amtsdistrikt.  "Sammen vil vi se på mulighederne, hvordan tyske og letiske virksomheder i fællesskab kan profitere af det europæske marked", sagde amtsforvaltningens formand Arthur Christiansen.
  Freundeskreis Salacgrīva-Handewitt e. V.
  Bernd Rehmke (Vorsitzender)
  Erlengrund 5
  24976 Handewitt
  Telefon: 04630 1211
  E-Mail:

  Siden 1990 opretholder det forhenværende Hanved amt og kommunnerne Jaruplund og Veding venskablige forbindelser med byen Seit 1990 unterhalten das ehemalige Amt Handewitt mit seinen Gemeinden Handewitt und Jarplund-Weding freundschaftliche Beziehungen zur Stadt Salacgrīva in Lettland.  

  Am 09. Juni 2004 unterschrieben die Bürgermeister Dagnis Straubergs (Salacgrīva/Lettland), Horst Andresen (Handewitt), Bernd Rehmke (Jarplund-Weding) sowie der Amtsvorsteher Arthur Christiansen einen Partnerschaftsvertrag.

  Diese Partnerschaft wurde selbstverständlich nach der Fusion der Gemeinden Handewitt und Jarplund-Weding sowie der Auflösung des Amtes Handewitt am 01. März 2008 fortgesetzt. 

  Dazu ein Bericht aus dem "Flensburger Tageblatt" vom 10. Juni 2004:

  Endlich Hochzeit nach 14 Jahren Verlobung

  Mit der lettischen Gemeinde Salacgrīva unterzeichneten das Amt und die Gemeinde Handewitt sowie Jarplund-Weding gestern einen Partnerschaftsvertrag. Vorausgegangen waren 14 Jahre freundschaftlichen Kontakts, vorangetrieben durch den Verein "Freundeskreis Salacgrīva".

  "Ich bin stolz und glücklich, dass ich Trauzeuge sein durfte, als diese Partnerschaft besiegelt wurde", sagte Landtagspräsident Heinz-Werner Arens in seiner Ansprache. Kurz zuvor hatten der Bürgermeister der lettischen Gemeinde Salacgrīva mit Handewitts Amtsvorsteher Arthur Christiansen sowie den Bürgermeistern der Gemeinden Handewitt und Jarplund-Weding, Horst Andresen und Bernd Rehmke, die Urkunden über eine Partnerschaft zwischen ihren Kommunen unterzeichnet. "Um im Bild zu bleiben: Während der 14-jährigen Verlobung", fuhr Arens fort, "hatten die Partner genug Zeit, sich gut kennen zu lernen. Jetzt haben sie sich offiziell die Treue geschworen."

  Bernd Rehmke erinnerte an den Beginn der partnerschaftlichen Beziehungen zur 6.000 Einwohner zählenden lettischen Gemeinde: "Vor 14 Jahren rief unser Pastor zu Spenden für den von einem harten Winter gebeutelten Ort auf. Anfang 1991 startete dann der erste Hilfstransport." 1992 gründete sich der Verein "Freundeskreis Salacgrīva". "Dadurch haben sich viele Freundschaften entwickelt", berichtete Dagmar Rühmer, Mitglied im Vorstand. "Jetzt ist es wichtig, dass auch die Wirtschaft einbezogen wird." Mit Salacgrīvas Bürgermeister Dagnis Straubergs kam deshalb eine 50-köpfige Delegation nach Schleswig-Holstein. Die lettischen Gäste, unter ihnen 20 junge Mitglieder einer Volkstanzgruppe, werden Wirtschaftsbetriebe im Amt Handewitt sowie Schulen und soziale Einrichtungen besuchen. "Gemeinsam wollen wir der Frage nachgehen, wie deutsche und lettische Unternehmen zusammen von der Erweiterung des europäischen Marktes profitieren", sagte Amtsvorsteher Arthur Christiansen.
  Auf dieser Website werden Cookies gespeichert.