venskabsforbindelse med Hanved kommune

  5. tysk-lettiske venskabskonference

  I tidsrummet fra den 24.08.2011 til den 28.08.2011 var Hanved kommune vært for den 5. tysk-lettiske venskabskonference.

  I alt var der tilmeldt 62 deltagere fra lettiske og tyske venskabsbyer. Forsamlingen blev udvidet med deltagerne fra Hanved kommune.
  Som særlige gæster kunne vi byde velkommen til den lettiske ambassadør Ilgvars Klava og statssekretæren ansvarlig for europæiske og forbundsanliggender hr. Heinz Mauruss. 
  Denne konferences hovedemne var det frivillige arbejde og dermed forbundne engagement, men også grænseregionernes udviklingschancer. Der blev dannet 4 arbejdsgrupper som skulle beskæftige sig med områderne socialt, sport, kultur og brandværn. Opgaven bestod i at finde frem til forskelle og med udgangspunkt i dem at formulere fælles mål. En styringsgruppe havde til opgave at beskæftige sig med fremtidsorienteringen og den videre målsætning for kommende konferencer, men også at gennemføre en pressekonference. Nærmere oplysninger fås ved at følge nedenstående link. 

  Med understøttelsen af programmet: Europa for alle borgere i den Europæiske Union, fandt denne begivenhed også internationel opmærksomhed. Hertil finder du nærmere informationer på følgende website: http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/index_de.php.

  Yderligere økomiske støtte gives af fonden "Stiftung West-Östliche Begegnung".

  Denne velgørenhedsfond fremmer forskelligartede møder med de nye uafhængige stater i de forhenværende sovjetiske områder og de baltiske stater, og skal op- og udbygge langsigtede venskabsforbindelser for deres borgere. I alt har fonden i de sidste 16 år understøttet omkring 4000 projekter til elev-, undgdoms- og kulturudveksling og rammen har været borger til borger møder i kommunale venskabsaftaler. Til dette formål er der blevet brugt 9,1 mil. EUR.

  Disse direkte møder mellem tyske borgere og borgere fra de før nævnte lande, har altid været emne- elller projektrelaterede aktiviteter og stået i centrum for en understøttelse. 
  For at give de udenlandske partnere bedre muligheder for at deltage, er den finansielle understøttelse fra EU og fonden  øremærket til dette formål.

  Auf dieser Website werden Cookies gespeichert.