Udformningsprocedure

Løbende designproces i kommunen

Udkastene til byplanerne skal være offentligt tilgængelige (også online) i en periode på en måned i overensstemmelse med § 3, stk. 2, i BauGB.