Investor udvælgelsesprocedure - Wiesharder Markt boligområde her: Lejlighedsbygning

Udvælgelsesproces for investorer til etageboliger


Anledning og mål

Handewitt Kommune er i øjeblikket ved at udvikle det nye boligområde Wiesharder Markt for at imødekomme efterspørgslen efter boliger og kvalificere boligmarkedet. I denne proces er det hensigten at sælge grunde i bygden, der er beregnet til etageboliger.

Grundlaget for proceduren og emnet for tilbuddet

Udvælgelsesproceduren for investorer vil blive gennemført som en koncepttildelingsprocedure efter princippet om det bedste bud med efterfølgende afgivelse af tilbud. Udbuddet vedrører markedsføringsenhederne 40, 45 og 54. Der kan afgives bud for op til tre byggegrunde (markedsføringsenheder).