Reform af ejendomsskatten 2025


Fra 2025 vil ejendomsskatten blive genberegnet. Med henblik herpå vil alle ejendomme i Tyskland blive revurderet fra 2022.
Du kan finde links og en folder nedenfor, som beskriver den videre proces for dig.

Schleswig-Holstein.de - Oplysninger om ejendomsskat

Informationsside om ejendomsskattereformen

Flyer med yderligere oplysninger

Mere