"Blackout" - forberedelse og adfærd i en nødsituation

Forestil dig, at strømmen svigter fra det ene øjeblik til det andet.


Ikke bare i et par minutter, men i timer, dage, uger....

De færreste er klar over, hvor afhængige vi alle er af elektricitet - så længe den usynlige energi fortsat strømmer fra stikkontakten. Risikoen for et langvarigt og omfattende strømsvigt er meget lille i Tyskland. Ikke desto mindre er det tilrådeligt at være forberedt. Ikke kun computere, køleskabe, vaskemaskiner og andre dagligdags apparater, men næsten hele vores infrastruktur er afhængig af elektricitet.

Flensburger Tageblatt skriver i en presseartikel den 07.12.2022 om strømafbrydelser i området for SH Netz som den største netoperatør i Slesvig-Holsten:

"Hos SH Netz er intet længere udelukket. "Vi forbereder os på det så godt vi kan," siger Benjamin Merkt (42), bestyrelsesmedlem for netteknologi." Disse forholdsregler, som SH Netz træffer, bør også gælde for private husholdninger. Det føderale kontor for civilbeskyttelse og katastrofehjælp (BBK) anbefaler, at hver enkelt person forbereder sig, så de kan klare sig uden hjælp udefra i et par dage. BBK har derfor udarbejdet en liste over ting, som ingen husholdning bør undvære.

En god nyhed er, at Wasserverband Nord efter den nuværende situation formodes at kunne sikre drikkevandsforsyningen i ca. 10 dage. Dette gælder dog ikke for bortskaffelse af spildevand. Dette forventes ikke at fungere.

Som kommune forbereder vi os også på muligheden for en "blackout". I tilfælde af en krise vil et kriseteam mødes i administrationsbygningen i Hauptstraße 9 i Handewitt efter ca. 6 timer efter strømafbrydelsen og vil være på vagt døgnet rundt. Desuden vil brandstationerne blive bemandet med beredskabspersonale på samme måde. Disse steder er forsynet med nødstrøm, så kommunikationen til redningstjenesten, brandvæsenet og politiet er sikret.

Du som borger eller andre, der søger hjælp, kan få oplysninger og indberette nødsituationer her. Med henblik på selvforberedelse har vi nedenfor anført nogle uddrag af nogle tips fra BBK's vejledning "Emergency Preparedness" (beredskab).

Yderligere oplysninger kan findes på www.bbk.bund.de. Informationsmateriale kan downloades gratis eller bestilles

Vi appellerer til jer: "Hjælp os, vær venlig også at tage forholdsregler!"