Velkommen

i kommunens politiske informationssystem

Lokalpolitik

Informationssystem for borgere og råd

Her finder du mødedatoerne samt alle oplysninger om de politiske organer, repræsentanterne og mødestemmerne.