Tilgængelighed

Oplysninger om tilgængelighed på vores websted

Den kommunale forvaltning og dens medarbejdere tager spørgsmålet om tilgængelighed meget alvorligt. Vi bestræber os altid på at gennemføre alle lovkrav og nødvendige foranstaltninger for at give dig en uhindret oplevelse på vores websted.

Hvis du på et eller andet tidspunkt bemærker et problem, der har med tilgængelighed at gøre, kan du til enhver tid kontakte os.

Du kan finde flere nyttige links her:

EU-direktiv om tilgængelighed af offentlige myndigheders websteder | BIK für Alle (bik-fuer-alle.de)

Gennemførelse af tilgængelighed - Simpelthen for alle - Aktion Menschs tilbud om et barrierefrit internet (einfach-fuer-alle.de)

Bundesfachstelle Barrierefreiheit - Informationstechnik (bundesfachstelle-barrierefreiheit.de)