Finans

Finans

Fra regnskabsåret 2012 har Handewitt Kommune ført regnskab efter reglerne i den dobbelte budgetlovgivning. Grundlæggende viden om kommunalt dobbelt bogholderi i Slesvig-Holsten findes i en håndbog udarbejdet af Indenrigsministeriet. Du kan også finde yderligere oplysninger på delstatsportalen i Slesvig-Holsten.

Handewitt Kommunes økonomiske forvaltning afspejles i det årlige budget. Budgettet vedtages af kommunalbestyrelsen i december i det foregående år eller i begyndelsen af det indeværende år. I dette budget fastsættes bl.a. følgende

  • de løbende indtægter og udgifter for året,
  • investeringer og investeringsfremmende foranstaltninger,
  • låntagning samt forventede tilskud,
  • vurderingssatserne for lokale skatter og afgifter og
  • Hensættelser og gæld.

Yderligere grundlag for den økonomiske forvaltning er den af kommunalbestyrelsen vedtagne afgiftsvedtægt, som også kan ses i kommunens administration i åbningstiden.

Ingen medarbejdere fundet.