Kommunens våbenskjold og flag

Kommunens våbenskjold og flag

Beskrivelse i henhold til § 1 i hovedvedtægterne:

"Opdelt af guld og grønt på en ophøjet måde. Over en skridende blå løve, under en gylden egekrans flettet skiftevis af otte blade og agern, der vender udad".

Den 1. marts 2008 blev de to kommuner Handewitt og Jarplund-Weding slået sammen til den nye Handewitt kommune. Figurer og farver fra de uddøde kommunale våbenskjolde er blevet overtaget og kombineret i det nye våbenskjold.
Løven symboliserer den nye kommunes tilhørsforhold til kredsen Slesvig-Flensborg og i endnu højere grad dens direkte nærhed til Kongeriget Danmark. Det er en formindsket udgave af det heraldiske dyr, der anvendes i amts- og statsvåbenet, og som også var vist med samme billede i den gamle kommune Handewitts våben. Farverne i blå og guld viser også distriktets tilhørsforhold.
Den ottebladede egekrans symboliserer foreningen af de otte tidligere kommuner, som udgør den nuværende Handewitt kommune: Ellund, Gottrupel, Handewitt, Haurup, Hüllerup, Jarplund, Timmersiek og Weding. Farverne grøn og guld og figuren med egebladet er taget fra Jarplund-Weding's uddøde våbenskjold.
Sammenvævningen af de enkelte distrikter er udtryk for ønsket om at styrke den nye kommunes lokalpolitiske betydning og selvstændighed, som man håbede på med foreningen.

Flagene fra de gamle kommuner Handewitt og Jarplund-Weding kan også stadig købes til en pris på 30,00 € stykket, men kun så længe lager haves.