Portræt af Fællesskabet

Kort introduktion til Handewitt kommune

Kommunen blev dannet ved at samle de tidligere selvstændige kommuner Handewitt og Jarplund-Weding den 1. marts 2008 ved en offentligretlig aftale. Ved udgangen af den 29. februar 2008 vedtog indenrigsministeriet i delstaten Slesvig-Holsten samtidig dekretet om opløsning af Handewitt kommune. Med denne sammenlægning blev den største landkommune i Slesvig-Flensborg-distriktet og en af de største i delstaten Slesvig-Holsten skabt. Kommunen dækker et areal på 7810 ha og havde pr. 31.12.2015 10.968 indbyggere. Distrikterne er Ellund, Gottrupel, Handewitt, Haurup, Hüllerup, Jarplund, Timmersiek og Weding.

Handewitt ligger ca. 40 km nord for distriktets hovedstad Slesvig. I nord grænser den op til Kongeriget Danmark, i øst til kommunen Harrislee og den selvstændige by Flensburg. De sydlige og sydvestlige grænser udgøres af kommunerne Eggebek og Oeversee, mens kommunerne Schafflund støder op til den vestlige del af kommunen.

De nærmeste naboer, det regionale centrum Flensburg og delstaten Danmark, kan nås på 10-15 minutter i bil eller med offentlige transportmidler på grund af de meget gode transportforbindelser. De vigtigste trafikårer, der løber gennem kommunen, er motorvejen Hamborg-Flensborg (BAB 7) med grænseovergang i området Ellund i Handewitt kommune, E 3 (B 76) fra Flensborg til Hamborg, B 199 fra Flensborg til Leck, B 200 fra Flensborg til Husum, L 17 (Ochsenweg) fra E 3 til grænseovergangen Harrislee/Padborg, L 192 (grænsevej) fra Harrislee til Süderlügum og K 36 fra Weding til Barderup.

Til de lokale distrikter:

Bydelen Handewitt er hjemsted for den kommunale administration og samtidig hjemsted for to skoler (dansk grundskole og folkeskole med gymnasium, herunder et støttecenter med to store idrætshaller, hvoraf den ene er godkendt som mødested), tre børnehaver (protestantisk børnehave, ADS børnehave og dansk børnehave), en skovbørnehavegruppe samt et "vuggestuehus", der drives af Adelby 1, et kommunalt ældrebolighjem, et socialt center på Wiesharder Markt samt DRK-plejecentret "Rosengoorn".

Ellund, Gottrupel, Hüllerup og Haurup har stadig en overvejende landlig og landbrugsmæssig karakter og indbyder med deres vidtstrakte enge, græsgange og skove til ophold og udforskning af de mange vandrestier. Cykelruter (kommunale ruter, nogle med historiske referencer, som også berører nabokommuner, cykelruter i nabodistriktet Schafflund, som strækker sig ind i Handewitt kommune, samt overlokale ruter som "Grænseruten", "Historisk Oksesti", "Jakobsvej" og distriktets cykelrutenet) og ridestier er et behageligt tilbud til turister og lokale i hele kommunen.

Timmersiek-kvarteret består primært af boliger, men der er også mellemstore virksomheder og den integrerende daginstitution Adelby 1.

Jarplund og Weding har ligesom Handewitt med sin højere befolkningstæthed en betydeligt mere "urban karakter" end de andre bydele. Dele af Jarplund og Weding hører til det strukturelt sammenhængende bebyggelsesområde i hovedstadsområdet Flensburg; deres hovedfunktion anses for at være boligfunktion og ellers handels- og servicefunktion.

Mange ejendomme og institutioner er beliggende i Jarplund og Weding. Som eksempler kan nævnes Jarplund-området for Jarplund Fællesskole (folkeskole) og Jarplund Danske Grundskole, Weding-området for Jarplund Fællesskole (folkeskole) og Jaruplund Hojskole, et dansk voksenuddannelsescenter. Desuden er der tre børnehaver (ADS børnehave og dansk børnehave i Jarplund samt en kommunal børnehave i Weding) samt et plejehjem i Weding og et terapeutisk børnehjem i Jarplund.

Tennisbaner, legepladser, idrætsanlæg, to idrætshaller (skolens gymnastiksal i Weding og "Schaulandhalle" som en stor idrætshal med tilhørende undervisningsbassin), to fritidscentre (som også kan udlejes til kommunens borgere til afholdelse af private fester og arrangementer inden for rammerne af de gældende brugstider) er udtryk for den fremragende "all-round-forplejning" af indbyggerne og borgerne.

En konstant vækst i boligbyggeriet og i den mellemstore erhvervssektor viser, at Jarplund og Weding er på vej til at blive en sund blanding af "bolig- og pendlerområde" og også et industrielt erhvervsområde.

Den administrative støtte ydes primært i Handewitts kommuneadministration; derudover tilbyder borgmesteren en service for beboere og borgere fra Jarplund og Weding om onsdagen fra kl. 16.00 til 18.00 i sports- og fritidscentret i Jarplund (i "ulige" kalenderuger) og i fritidscentret i Weding (i "lige" kalenderuger).

Handewitt er en ambitiøs kommune i det økonomiske område Slesvig-Flensborg, som uden helt at opgive sin landlige karakter er en ambitiøs kommune med stadigt voksende tegn på en central beliggenhedskommune med et stigende antal industri- og servicevirksomheder. Et væsentligt element i den økonomiske udbygning er den særlige sammenslutning "Wirtschaftsentwicklungsgemeinschaft Flensburg/Handewitt", som blev oprettet den 7. oktober 1993 sammen med det nærliggende regionale center ved hjælp af en offentligretlig samarbejdsaftale. Denne specialforening har til hovedopgave at fremme samarbejdet inden for erhvervsmæssig bosætning, nemlig i Handewitt kommune med tæt adgang til hovedfærdselsårerne B199 og BAB 7 (2 motorvejsforbindelser). Det pågældende område har en nettostørrelse på ca. 100 ha og er blevet planlagt, udviklet og markedsført i flere etaper siden 1994/1995.

Desuden omfatter specialforbundets opgaveområde også fremme af samarbejde, især inden for socialt boligbyggeri, skoleudvikling, kollektiv trafik, miljøpleje, lokal fritid og kultur samt energiområdet.

Den centrale turistattraktion er den historiske Oksestien, som fører fra Danmark gennem kommunen mod syd og hvis værdi for turismen har været kendt længe. Takket være et initiativ fra det statslige kontor for bevarelse af historiske monumenter og en samordnet indsats under ledelse af byen Rendsburg kan man gå ud fra, at dette "voksne" monument vil blive opgraderet og i stigende grad forbundet med turistkoncepter. Desuden var opsætningen af cykelskilte i samarbejde med nabobyen Flensburg en fornuftig tilføjelse til nettet af cykelstier i Flensborg og et bidrag til den lokale Agenda 21.

Talrige klubber og foreninger i hele kommunen bidrager med deres aktiviteter ud over kommunens mange faciliteter og aktiviteter (ride- og cykelstier, sportshal, skydebaner, forskellige legepladser og fodboldbaner, kommunale parkeringspladser, tennisbaner og -haller, landsbymuseum, årlig feriekortkampagne, Handewitter Festwoche, opstilling af majstangen, lanterneoptog osv.) til at skabe en høj boligværdi for beboerne og borgerne og til at repræsentere en "levende" kommune.