Kommunesammenlægning 2008


Kommunalbestyrelsen i Handewitt Kommune vedtog på sit møde følgende beslutning med 19 stemmer for og 2 stemmer imod:

"Den sagkyndige udtalelse om sammenlægning af Handewitt og Jarplund-Weding kommuner samt udtalelsen fra den nedsatte arbejdsgruppe godkendes.

Ekspertudtalelsen fra kontoret "theesocialfabric" og den fælles udtalelse fra den involverede arbejdsgruppe er vedlagt som bilag.

Handewitt Kommune, 29.06.2016