Ride- og vandrestier

Net af ridestier og vandrestier Handewitt

Åbningen af de nedenfor beskrevne stier i sidste uge har endnu en gang gjort vores samfund lidt mere attraktivt. I umiddelbar nærhed af beboelsesområder kræver det, at disse stier, som er anlagt og bevaret tæt på naturen, så længe som muligt er tilgængelige for ridesport og fodgængere, at brugerne behandler hinanden med respekt. I den forbindelse vil kommunen gerne endnu en gang bede Dem, kære borgere, om at overholde de adfærdsregler , som De også er blevet gjort opmærksom på.

"Dette samvær skal lykkes på hesteryg eller som fodgænger, med eller uden firbenede venner, som jogger, gående eller spadserende.

Kommunen vil inden for rammerne af sine muligheder arbejde videre med at planlægge og udbygge det nu påbegyndte stinetværk i lokalområderne og også med at forbinde dem på tværs af regionen.

Vi beder dog også brugerne om at overholde og tage hensyn til de givne sikkerhedsinstruktioner.

Nogle steder er der travle veje, som du skal krydse. Selvfølgelig er hver enkelt trafikant først og fremmest ansvarlig for sin egen deltagelse i trafikken. Men både for ryttere med skiltene "Stig af, før hesten" og for trafikanterne på vejene er der opsat passende advarselsskilte og -mærker for at minimere og så vidt muligt undgå farer ved de nødvendige overkørselssteder.

Selve vejviserne er nummereret og markeret på kortet. Der er klistermærker eller inskriptioner med denne nummerering på bagsiden af skiltene på stistolperne. Det gør det lettere for dig at finde rundt i tilfælde af en ulykke eller for hjælpere at identificere stedet. Det er dog også tilrådeligt at vide, hvor du befinder dig på et givet tidspunkt, f.eks. mellem to markeringer.

Kortet/kortene kan fås på redningskontrolcentret i Harrislee.

Det nummererede stisystem vil også snart (fra 4. kvartal 2017) være tilgængeligt via www.Equis.SH, ridestienettet i Slesvig-Holsten.

Vi ønsker alle brugere meget god fornøjelse på stierne.

Thomas Rasmussen

Borgmester