Det rådgivende råd for ældre borgere

Oplysninger om Handewitt Senior Citizens' Advisory Council

Kære Handewitter Senior Citizens,

I september 2020 blev Handewitt Senior Citizens' Advisory Council valgt og har været aktivt lige siden.

Vi varetager interesserne for alle Handewitt-borgere over 60 år. Handewitt vokser støt, og det samme gør antallet af ældre indbyggere. Der bor i øjeblikket ca. 3000 borgere over 60 år i kommunen.

Vores opgaver er fastlagt i Handewitter-statutterne om oprettelse af et seniorråd. Her står der f.eks: Det rådgivende seniorråd repræsenterer seniorernes særlige interesser og er fortaler for deres problemer. Den rådgiver, informerer, giver praktisk hjælp og tilskynder til initiativer til selvhjælp blandt ældre borgere. Det rådgivende seniorråds opgaver omfatter navnlig rådgivende udtalelser og anbefalinger til kommunalbestyrelsen, dens udvalg og borgmesteren i alle spørgsmål vedrørende ældre borgere.

Vi gør os bekendt med de lokalpolitiske strukturer og processer og informerer os om kommunale beslutninger inden for trafikplanlægning og infrastruktur, trafiksikkerhed for ældre borgere, uddannelses- og kulturtilbud for ældre borgere, om ældreboliger, ældreboliger eller intergenerationelle mødesteder.

Om nødvendigt fremsætter vi henstillinger eller stiller forslag i de relevante udvalg.

Handewitt Kommune med sine otte bydele skal være og forblive et attraktivt sted at bo for alle indbyggere og dermed også for den ældre generation. Vi er forpligtet til dette på frivillig basis.

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål, ønsker eller idéer, der kan bidrage til at forbedre livskvaliteten i samfundet og de lokale distrikter. Du kan kontakte os på e-mail seniorenbeirat@gemeinde-handewitt.de eller på telefon 04608 6599. Du kan også komme til et af vores offentlige møder. Du kan finde datoer og dagsorden på Handewitt Kommunes hjemmeside under "Kommunalpolitik".

Med venlig hilsen

Dit Handewitt Senior Citizens' Advisory Council

Ingen resultater fundet.